Karşıt açı sembolü

Karşıt açı sembolü
Karşıt açı sembolü

 Astrolojide açılar (büyük açılar), gezegen nitelikleri birbirleriyle yoğun bir etki içinde olurlar. Ortaya çıkan bu yoğun etkileşimler de birincil astrolojik etkileri oluşturur. Makalemizde bu açılar arasından, astrolojide önemli bir yere sahip olan ‘karşıt açı’ hakkında bilgi vereceğiz.

“Karşıt açı nedir?” sorusunu soracak olursak:

Karşıtlık, zıt (karşıt) açı oluşturup gezegenlerin temalarının birbiriyle çarpışma (çatışma) durumunda olduğunu gösterir. Astrolojik bir haritada, iki gezegenin 180°lik (derecelik) açı oluşturduğu, başka bir söylemle, birbirinin karşısında olduğu durumları göz önüne serer. Baz alınan Astrolojik yönteme (sisteme) göre farklılık gösterse bile, çoğunlukla 180°den 5° ile 10°lik (derecelik) ayrılma da zıtlık (karşıtlık) olarak benimsenir. Bireyin; iki farklı kısma ayrıldığı koşulların meydana gelmesine sebep olan bu tarz açılar, çatışmalar olsa bile bireyin önündeki başka alternatifleri görmesini de sağlar. Gezegenlere yöneltilen enerjilerin doğru biçimde yönlendirilmemesi durumunda gerginlik (gerilim) ve çatışmaların işareti olarak kabul edilir. Başka bir noktadan bakacak olursak; aynı açı, özünü meydana getiren gezegenlerin kalitelerine göre fazlasıyla etkin güç kaynağı olma sıfatı barındırabilir. Mesela; gerçekleşen Dolunay, Ay ile Güneş karşıtlığıdır. (zıtlığı) Dolunay zamanlarında; mutsuzluk, huzursuzluk, iç sıkıntısı artar. Ancak birey, girişimlerini sonuca bağlayabilecek kuvveti (gücü) ve kesinliği de kendinde hisseder. Karşındaki ve önündeki ve engelleri aşacak şekilde sonuca ulaşır. Karşıt açı, bireyin kendine özgü bilinçlenmeyi geliştiren en mühim açı olarak bilinir. Bu bulgu, bilimsel açından da kanıtlanmıştır. Karşıt açıyı daha iyi anlamak için örnekler verelim

 

Karşıt açı sembolü

Karşıt açı sembolü

  • Özgürlüğü ve bireyselliği temsil eden Aslan burcunun tam karşısında (zıttında) güvensizliği ve huzursuzluğu temsil eden kova burcu bulunur. Ya da güven hissini ve huzuru simgeleyen Boğa burcunun tam karşısında, güvensizliği ve huzursuzluğu simgeleyen Akrep burcu bulunur.

İşte karşıt açıyı (zıt açıyı) meydana getiren gök cisimleri tam da böyledir. Yer aldıkları konumlar farklıdır, karşıttır.

  • Jüpiter Kova – Venüs Aslan eksenindeki karşıtlığa bakalım. Böyle bir durum gerçekleştiğinde birey (Aslan burcu), kişiselliği ve özgürlüğü sever. (Venüs) Ama gelişme ve iyileşme imkanlarını da (Jüpiter) sosyal ilişkiler yardımıyla (Kova)  elde edecektir. Dolayısıyla burada hem bir tutarsız hem de bir tamamlanmışlık vardır. Aynı zamanda karşıt açı, geometride bütünler açı olarak (180°) bilinir. Birey; farklı iki yaşamı da bilmekte yani tanımakta (dualite farkındalığı) ve eğer dilerse dünyalar arasında yolculuk (geçiş) yapabilmektedir. Bu durum, zıt (karşıt açının) bir yönüdür.
  • Türkçede kullandığımız; “180 derece dönmek” deyimi, ‘çark etmek’ manasında da kullanılır. Birey, anında bambaşka bir davranışa bürünebilir. Genelde yaratıcı düşünceler (fikirler) öne sürerken (Merkür Aslan) bir anda farklı ve yaratıcı olmaktan ziyade daha önceden meydana getirilmiş yöntem bilgisine yönelebilir. (Satürn Kova) 
  • Karşıt açının bir başka yönü de gök cisimlerinden herhangi birinin engellenmesi ya da ayrılmasıdır. Satürn Kova, Merkür Aslan’ın yaratıcı düşüncelerini engelleyen bir yöntem zorlaması (baskısı) olabilir. 

Karşıt açı sembolünün bir başka manası ise, gerçekleşme ile birlikte bir sonlanmadır. Bunun sebebini 180° (derece) olan bir dik açıda da gördük. Karşıt açı, zıtlığı (karşıtlığı) her iki yaşamda da meydana getirmeye çalışmaktadır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.