Muska nedir ve hangi amaçla kullanılır?

Muska nedir ve hangi amaçla kullanılır?
Muska nedir ve hangi amaçla kullanılır?

 Muska nedir ve hangi amaçla kullanılır? diye soracak olursak, Arap dilinden olan “nasaha” sözcüğünden isimleşmiş (adlaşmış) “nüsha” kelimesinden türemiştir. Bizim dilimize bakacak  olursak, Tumar veya tomar Orta Asya, Altay ve Türk milletinin halk kültüründe ve inancında yer verdikleri “muska” ile aynı anlama gelen bir eşyadır. Tumar ve Tomar sözcükleri, “Tom” ve “Tum” kökünden türeyip Türk diline geçmiştir. Anlamı, bükülmüş (kıvrılmış) kâğıttır. Aynı zamanda Tom veya yom sözcükleri, kutsallık ve kısmet de ifade eder. 

Eski Türklerden bu yana İslamiyet’te de yer alan muska, çoğu hastalıkları, görülen kâbusları kötü gözleri (nazarı) ve negatif enerjileri uzak tutmak amacıyla kullanılır. Muska, boyna asılabilir veya üstte taşınır. Üstünde yazı olan bir kâğıttır. Genel anlamda olası bir rahatsızlıktan ve hastalıktan korunmak için ya da bir hastalığın tedavisi için taşınır. Genellikle üçgen şeklindedir. Muska, altın kılıf, gümüş, deri veya bir çantaya (meşine) koyulur. Kişi bu muskayı ya boynuna asarak ya da üstünde taşıyarak kullanılır. (Kola da takılır.) 

Muska nedir ve hangi amaçla kullanılır?

Muska nedir ve hangi amaçla kullanılır?

 

Muskanın İslam’daki yerine bakacak olursak dört köşeli olan “hamaylı” olarak bilinen çeşidiyle yaygındır. İslam’da; muskalara hadis, ayet, sure, dua veya Allah’ın 99 ismi yazılır. Yanı sıra peygamberlerin, meleklerin, menkıbevi kişilerin ( efsanevi kişiler) isimleri yazılabilir. Anlaşılması zor olan işaretler, simgeler, tılsımlı vefkler ve sözler, acayip (garip) harf biçimleri, rakamlar, sayılar, yıldız şekilleri ve hayvan resimleri de muskada yerini almıştır, muskaya yazılıp çizilmiştir. Hadis, sure ve duanın yazılı olduğu muskalar, İslamiyet’in kabul edildiği zamana; öteki bahsettiklerimiz ise İslamiyet’ten önceki döneme ve inançlara aittir. “Muska hangi amaçla kullanılır?” diye tekrar soracak olursak; bazı ruhsal hastalıklardan, korkulardan ve vesveselerden arınmak için üstümüzde taşıyarak, boynumuza takarak kullanabiliriz. Günümüzde muska; kısmet açma, bereketlenme ya da bağlama gibi amaçlarda da kullanılmaktadır. Özellikle sevdiği insana kavuşup mutlu olmak isteyenler, muska yoluna başvurmaktadır. Eğer muska kullanacaksanız, ilk başta buna kalpten inanmalısınız. İşe yarayacağının farkında olmalısınız. Aynı şekilde muşta takacak ya da taşıyacak kişinin gönlünün ve ruhunun kötülüklerden arınması gereklidir. Manevi temizlik yapıldıktan sonra muskayı kullanabilirsiniz. 

Bir başka hususa değinecek olursak, muskayı takmadan veya üstümüzde taşımadan önce abdestli olunması gerekir. Muskanın içine yüklenen ayetler, sureler, dualar, olumlu enerjiler bu şekilde kişiye daha çok tesir edecektir. Muska ve en önemlisi insanın iradesi sayesinde kişi, sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm bulmaya başlar. Ruhundaki sıkıntılar, rahatsızlıklar yavaş yavaş azalmaya başlar ve belli bir süre sonra yok olur. Muska, kişinin niyeti doğrultusunda bireye etki eder. 

Muska ile birlikte insanlar, vefk ve tılsımlara da başvurmaktadır. Vefk, etkisi yüksek olan ve şifalı olduğuna inanılan belli adların ve ayetlerin belirli düzeyde yazılarak veya okunarak işlenmesi manasına gelmektedir. Muska ile benzer şekilde hazırlanmaktadır. Tılsım ise, yapılacak kişiye enerji ve çeşitli faydalar sağlayan, efsunlu (büyülü) olduğu düşünülen bir objedir. (nesne) Yapılışı muskayı andırmaktadır. 

Yazımızın başında da anlattığımız gibi muskanın tarihçesi, birçok sıkıntıdan, hastalıklardan kötü enerjilerden vb. korunmak ve kurtulmak için çok eski zamanlara dayanmaktadır. Muska, tılsım, vb. güçler insana fazlasıyla yardımcı olmaktadır fakat sadece bunlara sığınarak ilim yolundan uzaklaşmak son derece yanlıştır. Bu tür manevi güçleri yardımcı ilim olarak görmek çok daha sağlıklı olacaktır.

“Güzel enerjiler sizinle olsun. Sevgilerle…”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.