Pragmatizm Nedir?

Pragmatizm Nedir?
Pragmatizm Nedir?

PRAGMATİZM

Tanım :

Hadiselerin nedenler itibarıyla yaklaşmanın değil , sonuçlar itibarıyla değerlendirme anlayışı üzerine kurulu , uygulayıcı temelli inşa edilen olgudur .

Tarihi Geçmişi

Pragmatizm var oluşunu ve bu akımın olgunlaşmasını öğreti kavramına dönüşmesini sağlayan William James ve John Dewey kabul edilmektedir .John Dewey 1800 lü yılarda hüküm sürmüş hayatının kesitlerini irdelediğimizde bir çok kaynağa ve sonuca ulaşılmaktadır . Öncü filozoflar pragmatizmi faydacılık üzere koşullaştırmış ve pratiklerin özellikle eğitimle ilgili kısmını önemsettirmişlerdir .

Pragmatizm Nedir?

Pragmatizm Nedir?

Faydacılık Kavramının Pragmatizm’de ki yeri ? 

Uygulama esaslı kendini var eden bu felsefi öğretinin doğurduğu faydacılık akımı kendine yer edinmiştir .

Var oluş sebebi faydacılıktır . Fayda sağlamayan öğreti ve düşüncelerin pratikte karşılığı yoktur . Pratikte karşılığı olmayan her türlü fikri düşünce ve eylemin fayda sağlayıcı unsurları etkisizdir . Pragmmatizm’de bir karşılığı yoktur .

Realistliğin getirdiği prgamatizm hedeflenen gözlemin etkilerini yaşayarak deneyimlemektedir .

İnsan Hayatında ki Yaşama Etkisi ? 

Tüm öğretilerin uygulanabilirliğini yaşamaktır . Doğru ve yanlış kavramlarının oldukça göreceli olduğu toplumda çoğunluğun kabul gördüğü doğruluğu referans almaktadır . Bu doğrultuda pragmatizm faydacılığı savunurken eğitim alanında sistemin uygulamadaki deneyimlerin sonuçlarını yaşadığı öğrencilerin hayatta karşılaştıkları tüm yaşayışta kendine hedef yol haritaları oluşturabildiği ve hayatın ta kendisinde özgür yaşanılabilir bir yer edindiği gerçeğidir .Sosyal ve kültürel anlamda uygulayıcılığın faydacılığı yekünde pragmatizmdir .

İdealist İnsanlarda Pragmatizm 

İdealist olgularla kendi hedeflerine yol haritası çizmiş insanlar . Realist yaklaşımları oldukça görecelidir . İdealizm felsefesiyle zıtlıklar üzerinden kendini inşa ve ihya eden pragmatizm felsefi faydacılık sağlarken idealizm sadece düşünmenin ve düşüncenin tabusunu savunurken pragmatizmin faydacılık kavramıyla idealist insanların hedeflerine yol haritası etkisini görmektedir .

İdealizm düşünceyi , düşünmeyi ; Pragmatizm uygulamanın pratiğe etkisi ve sağladığı fayda . Aradaki temel nokta iki ayrı zıt düşüncenin birbirini zıtlıklar üzerinden var ederken birbirlerinden faydalandığı hakikatidir .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.