Yıldız Name Bakımı

Yıldız Name Bakımı
Yıldız Name Bakımı

Yıldız Name Bakımı yıldız name, kişinin isim, doğum tarihi ve aynı zamanda karakteristik özelliklerinden yola çıkıp hayat yolculuğu hakkında yorum yapabilmeye dair bir yöntemidir. Fal ile sıklıkla karıştırılan yıldız name geleceğe daha yakın ve daha gerçekçi bilgiler vermesi ile faldan ayrılan farklı bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Yıldız Name Bakımı

Yıldız Name Bakımı

 Bakılan kişilerin karakteristik yapısı, doğduğu günden öleceği güne dek yaşayacakları, kardeşleri ve akrabalarıyla olan ilişkileri, eğitim durumlarının nasıl olacağı, evlilik hayatları, nasıl insanlarla evleneceği, evlilikte yaşayacakları olaylar, kaç evlilik yapacakları, başında gelecek olan önemli olaylar ya da bu olayların hangi tarihlerde oluşacağı gibi evreneler önceden bilinir. Yıldız name anlam olarak falı taşımaz. Bu sebep ile Yıldız name ile farı karıştırmamak gerektiği unutulmamalıdır. Yıldız name bakımı tümüyle ebced hesabı esas alınarak yapılır.

 Her bir yıldızın bir karşılığı olan burçlar Yıldız Name oluşur. Ebced sözcüğü Arapçadan gelen bir kelimedir ve Yıldız name astrolojinin alanına girmektedir. Genel yorumlar yıldızlardan alınan bilgilerin doğrultusunda yapılır. Kişilerin Yıldız namesine bakarak o kişinin hakkında geçmişte yaşamış olduğu kötü olayları ya da gelecekte yaşayacağı olumlu olumsuz birtakım bilgiler hakkında yorum yapılabilme de Yıldız name bakımı ile mümkündür.Ebced hesabına göre esas olan kelimeleri numaralandırmakta ve yapılmış olan bu numaralandırma yapıldıktan sonra kelimelere belli şekilde sayılar atanır. Ardından bu sayıların karşılığı bulunup kişilerin Yıldız name yorumları yapılır. Yıldız name bakmak için Arap alfabesini çok iyi bilmek gereklidir aksi takdirde Yıldız name yorumu yapılamaz.